همه دوره های درمانی

کلینیک آنلاین ترک اعتیاد آینده

500,000 تومان
تیم درمانی کلینیک آینده

ترک شیشه

سم زدایی و 14 جلسه آموزشی پیشگیری از وسوسه مصرف شیشه بر اساس مدل ماتریکس

مشاهده جزئیات...

0% تکمیل‌شده
0/24 مرحله

250,000 تومان

سم زدایی با کلونیدین

سم زدایی 10 جلسه ای برای ترک تریاک، بوپرنورفین(ب2)، ترامادول و مواد مخدر

مشاهده جزئیات...

0% تکمیل‌شده
0/13 مرحله


در حال برنامه ریزی برای افزودن دوره های درمانی زیر به کلینیک آنلاین هستیم.

ترک متادون

شامل تنظیم و کاهش تدریجی دوز متادون و سم زدایی متادون

5/5

ترک ترامادول

شامل سم زدایی ترامادول و جلسات پیشگیری از وسوسه

5/5

ترک الکل

شامل سم زدایی و جلسات پیشگیری از وسوسه و عود الکل

5/5

پیشگیری از عود

شامل جلسات پیشگیری از عود و بازگشت به سمت مصرف مواد

5/5
اسکرول به بالا
×